środa, 22 kwietnia 2015

VIII Ogólnopolski Konkurs Krytycznoliteracki Pulsu Literatury

REGULAMIN

1. Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Krytycznoliterackiego Pulsu Literatury są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, przy współpracy z miesięcznikiem „Tygiel Kultury” i Kwartalnikiem Artystyczno-Literackim „Arterie”.

2. Konkurs adresowany jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

3. Przedmiot prac konkursowych stanowi twórczość dotychczasowych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, tj. zdobywców nagrody głównej, ale też poetów do niej nominowanych (nazwiska znaleźć można na stronach internetowych poświęconych Pulsowi Literatury i konkursowi). Mile widziane będą prace dotyczące nie tylko ich dokonań poetyckich, ale także prozatorskich, eseistycznych, translatorskich itp., jeżeli stanowią one znaczącą część dorobku tych pisarzy.

4. Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego laureata, jak i recenzja poszczególnej książki czy felieton albo impresja inspirowana pojedynczym utworem.

5. Organizatorzy oczekują krótkich wypowiedzi krytycznych, mieszczących się w granicach 3–5 stron znormalizowanego tekstu (5400–9000 znaków ze spacjami).

6. Każdy uczestnik może przesłać kilka prac, z tym że powinien to zrobić w jednym zestawie o łącznej objętości tekstów nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego tekstu (maks. 18 000 znaków ze spacjami).

7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. 

8. Prace należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesłać do 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź 
z dopiskiem na kopercie: „Krytycznoliteracki”

9. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

10. Konkursowe prace podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 roku podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

12. Przewiduje się przyznanie nagród finansowych i rzeczowych według dyspozycji powołanego przez organizatorów jury. Najlepsze prace mogą też zostać wydrukowane na łamach „Arterii” lub „Tygla Kultury”. 

13. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

17. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

sobota, 18 kwietnia 2015

Record Store Day 2015

Record Store Day – za tymi anglojęzycznymi słowami kryje się miłość do muzyki i do płyty winylowej. To także święto małych sklepików i wytwórni płytowych, chcących zaakcentować swoją niezależność wobec dużych koncernów nastawionych na sprzedaż muzyki traktowanej wyłącznie jako produkt, towar. Jest taka scena w filmie wyreżyserowanym przez Stephena Fearsa „High Fidelity” (dystrybuowanym u nas pod tytułem „Przeboje i podboje”), nakręconym na podstawie powieści Nicka Hornby’ego (w polskim przekładzie „Wierność w stereo”), w której Rob Fleming (John Cusack), uzależniony od muzycznego zbieractwa właściciel podupadającego sklepiku z winylami, a przy tym chodząca encyklopedia muzyki pop i rock, z ironią mówi o swoich klientach: „To młodzi faceci, którzy spędzają czas na szukaniu wycofanego singla The Smiths i tego pierwszego, koniecznie pierwszego, a nie kolejnego wydania albumu Zappy. Czułbym się winny, zarabiając na upodobaniach tych fetyszystów, gdybym nie był jednym z nich”.

środa, 15 kwietnia 2015

Dariusz Pado w Instytucie Mikołowskim

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie autorskie Dariusza PADO związane z promocją jego najnowszego tomu wierszy Kręgi (wyd. Austeria, 2014). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.

17.04. 2015 r.
godz. 18.00

Dariusz PADO - urodzony w 1974 roku w Rzeszowie, adwokat, poeta, obywatel Galicji. Ojciec i mąż w ciągłej podróży służbowej. Po drodze odwiedził w końcu Drohobycz, ale niebawem wybiera się przez Czerniowce dalej na wschód – ciągle szuka ostatniego współtowarzysza tej pielgrzymki. Wcześniej opublikował 7+7+7 (2011), Ijar (2009) oraz Peryferie raju (2005). Kręgi są próbą zapisu map kilku podróży poprzez historie i przestrzeń „miejsc przegranych”.

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

wtorek, 14 kwietnia 2015

Feliks Netz 1939-2015

Poeta i prozaik; urodzony 26 grudnia 1939 r.  w miejscowości Kretki koło Rypina, zmarł 12 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1960-1972 był redaktorem Polskiego Radia, a w latach 1972-1986 redaktorem, a potem redaktorem naczelnym tygodnika „Panorama”. Debiutował jako poeta na łamach tygodnika „Fakty i Myśli”. Otrzymał nagrodę Peleryny za tom Związek zgody. W Instytucie Mikołowskim wydał dwa tomy poezji: Ćwiczenia z wygnania (IM, 2008) oraz Trzy dni nieśmiertelności (IM, 2009).