czwartek, 2 lipca 2015

Migotania w „Migotaniach”

Na łamach aktualnego numeru 1 (46) 2015 gazety literackiej „Migotania” zainteresowani mogą przeczytać dwa moje teksty: felieton zatytułowany „Klepanie pacierzy o Norwidzie” na stronie 2 oraz recenzję pod tytułem „Zbieżność nazw jest przypadkowa” (str. 51), zawierającą omówienie tomu wierszy Marcina Badury „Niemcy” wydanego nakładem Domu Literatury w Łodzi/SPP Oddziału w Łodzi). Poniżej wyimki ze wspomnianych publikacji. Całość do przeczytania w anonsowanym numerze „Migotań” dostępnym w sieci salonów EMPIK.

„(…) Nikt też nie wypacza werdyktów konkursów poetyckich tak jak poloniści w jury, dla których dykcje poetyckie ostatnich dwóch dekad są często kompletnie nierozpoznane, a Poświatowska i Herbert całkowicie wyczerpują znamiona współczesności. W ferowaniu wyroków nieudana metafora dopełniaczowa nie stanowi tu oczywiście żadnej przeszkody, stąd powielany jest w najlepsze entourage towarzyszący lokalnym werdyktom: zapalona świeca bądź kadzidełko. I taka też jest w większości estetyka wierszy nadsyłanych przez licealistów na konkursy literackie. Jak w tych warunkach mogłaby być inna? (…)”.


„(…) Mimo wszystko błędem byłoby przekonanie, że tytuł książki odwołuje się wyłącznie do jej mitu założycielskiego, gdyż w ujęciu Badury Niemcy to równocześnie artefakt z przeszłości (podobny „cioci Nysi, która przeżyła drugą wojnę”), niezwykle istotny, bo przywołujący szereg wątków, kontekstów oraz interpretacyjnych możliwości, ale nie jedyny. To zaledwie / aż katalizator sposobu postrzegania świata, swoiste rekwizytorium niezbędne do złożenia go niczym puzzle w jedną całość. Świadczy o tym już pierwsza części tomu, „Wota”, której już sama nazwa może sugerować, iż uniwersum Badury nie jest jednorodne, oczywiste i łatwe do opisania. W wierszach o skądinąd znamiennym tytułach – „Wotum zaufania” oraz „Wotum nieufności” – poeta z jednej strony tworzy obraz typowej szkolnej wycieczki do niemieckich obozów koncentracyjnych Brzezinka i Auschwitz, z drugiej zaś ukazuje płynną granicę pomiędzy ironicznym, indywidualnym odczuwaniem codziennej egzystencji a poczuciem nieufności oraz zdystansowania wobec traumatycznego, ale i zinstytucjonalizowanego zbiorowego doświadczenia (…)”.

piątek, 26 czerwca 2015

Zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów „Arterii”:

Zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów czasopisma „ARTERIE”: 

2(21)/2015 

numer kosmiczny

Odrywamy się od Ziemi i szybujemy w przestworza, szukając alternatywnych kosmologii i mitycznych obrazów kosmosu w kulturze dawnej i współczesnej. Interesuje nas też UFO jako wyzwanie pozaantropologiczne oraz przyszłość literatury science-fiction. Gdzie dokonuje się dziś podbój kosmosu: czy w wyścigu między mocarstwami albo w sporach między kreacjonistami a ewolucjonistami o wizję powstania świata i człowieka, czy w lokalnych społecznościach zadających sobie pytanie o sens swojego istnienia? A język, czy on też nie ma kosmicznego wymiaru, zwłaszcza w kabalistyce oraz w eksperymentach awangardy? 

Termin przyjmowania materiałów do numeru kosmicznego: 15 lipca 2015 r.

3(22)/2015 
numer komiczny

Pytamy o śmiech przez łzy: o kondycję (a może raczej agonię) zdrowego śmiechu i humoru w Internecie, we współczesnym kabarecie, literaturze i sztukach wizualnych. Co się stało z gatunkiem komedii, sięgającej do głębi ludzkiej istoty i jej kruchości w obliczu gwałtownych przemian kulturowych? Kiedy humor może być narzędziem walki o społeczne wartości i polityczne ideały, czy możliwy jest bunt na wesoło, który nie byłby komercyjnym produktem swoich czasów? Czy humor ma cezurę wieku, narodowość albo miejsce zamieszkania? Czy warto tęsknić za dawnymi kabaretami i teatrami absurdu? 

Termin przyjmowania materiałów do numeru komicznego: 15 września 2015 r.

Czekamy na teksty nawiązujące do haseł nowych numerów: na dobrą poezję, prozę, przekłady tychże, eseje, reportaże, recenzje nowej literatury oraz grafiki i fotografie. Prosimy o teksty (proza, eseje, reportaże) o objętości do 15 tys. znaków, recenzje – do 5 tys. znaków i o zestawy 5–7 utworów poetyckich. 

Z propozycjami i pytaniami prosimy zwracać się pod adresy: arterie.spp@gmail.com 
lub robrut@o2.pl (eseje, recenzje).

Redakcja ARTERII
http://kwartalnik-arterie.pl/

* Dwa tygodnie po terminie przyjmowania materiałów autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu tekstu do druku.

czwartek, 25 czerwca 2015

Forum Młodej Literatury - Łódź 2015

Forum Młodej Literatury – Łódź 2015

Program

czwartek - 9 lipca

Animatura/Litanimacja #2 - prolog FML;
19:00 Dyskusja na temat twórczości braci Quay z udziałem Małgorzaty Sady;
20:00 Pokazy filmów braci Quay.

piątek - 10 lipca


18:00 Spotkanie z Magdaleną Kicińską wokół jej książki „Pani Stefa”. Prowadzenie Jakub Łysakowski;

19:00 Spotkanie z Weroniką Murek wokół jej książki „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina”. Prowadzenie Maciej Robert;
20:00 Koncert grupy Leski.

sobota - 11 lipca


Warsztaty proza / poezja - Witold Jabłoński (proza) i Przemysław Owczarek (poezja) (zapisy kontakt@dom-literatury.pl);


17:45 Performance „Piętnastka” #1;
18:00 Rozstrzygnięcie XIII Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie”;
18:30 Spotkanie z Rafałem Różewiczem, autorem książki „Product placement” i Dominiką Kaszubą, autorką książki „Domy pasywne”. Prowadzenie: Rafał Gawin;
19:30 October Leaves – koncert.

niedziela - 12 lipca


Warsztaty proza / poezja - Witold Jabłoński (proza) i Przemysław Owczarek (poezja) (zapisy kontakt@dom-literatury.pl);


16:00 Promocja Arterii. Przemysław Owczarek i Rafał Gawin;
17:00 Spotkanie z Jakubem Sajkowskim, autorem książki „Google Translator”. Prowadzenie: Maria Magdalena Beszterda;
18:00 Spotkanie z Izabelą Kawczyńską, autorką książki „Balsamiarka”;

19:00 Turniej Jednego Wiersza;

20:00 Spotkanie z Piotrem Przybyłą, autorem książki „Apokalipsa. After party” i Tomaszem Pietrzakiem, autorem książki „Umlauty”. Prowadzenie: Rafał Gawin;
21:00 Cinemon – koncert.


Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!!!!

DOM LITERATURY

ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel. 42 636 68 38
tel./fax 42 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Promocja nowych książek M. Biesa i B. Prejsa w IM

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie autorskie z Marcinem Biesem i Bogdanem Prejsem związane z promocją nowych tomów wierszy: Marcin Bies Renowacja zbytków (wyd. Instytut Mikołowski, 2015), Bogdan Prejs`biernik (Instytut Mikołowski, 2015). Prowadzenie: Maciej Melecki.

  
25.06. 2015 r., godz. 18.00


Marcin Bies - rocznik ’82. Napisał i wydał: „Atrapizm” (Wrocław, 2009), „Funkcje faktyczne” (Mikołów, 2010). Publikował poezją i prozą m.in. w „Arkadii”, „Arteriach”, „Odrze”, „Tyglu Kultury”, „Gazecie Wyborczej”, antologiach „Połów. Poetyckie debiuty 2010” (Wrocław, 2010), „Antologia poetów górnośląskich” (Mikołów, 2104). Mieszka i pracuje w Mikołowie.

Bogdan Prejs - (1963). Autor kilku arkuszy poetyckich oraz tomów wierszy: sms do ludożerców (2009), ce ha (2012) i‘biernik (2015), wydał również parę innych książek, m. in. Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija (2005 i 2010). Mieszka w MikołowieWięcej na: www.bogdanprejs.pl.

 O tomach:

Renowacja zbytków – drugi tom wierszy Marcina Biesa – przynosi zmianę kursu języka. Jest to tom, który momentalnie wprowadza w świat odbierany jako wymiar panoszącego się braku i deficytu, postrzegany w odwróconej – jak klepsydra - perspektywie. W debiutanckim tomie Funkcje faktyczne (IM, 2010) Bies dał się poznać jako wytrawny eksplorator spychanych i pomijanych tematów, odbieranych przez jednostkę jako aporie w świecie narastającego poczucia jego widmowości. Renowacje zbytków niewątpliwie dookreślają ten stan. Natomiast przekierowaniu ulegają pasma językowych ewokacji, które bardziej wskazują na jakość i znaczenie wypowiedzi poetyckiej – owego siedliska pojedynczej prawdy, stanowiącej zarazem nieustanne źródło zwarcia z małostkowym światem dookolnym. Jednostkę zachowuje myślenie krytyczne, którego emanacją musi być odpowiedni język. Bies włada bardzo precyzyjnie i punktowo jego ostrzami, dzięki czemu zbytki tego życia szatkowane są nieustannie, a sama zaś renowacja zdaje się być na tyle ironiczna, że utrzymuje autora - bynajmniej nie na straconych pozycjach - w bliskim polu walki z różnymi mechanizmami społecznej tyranii.

Maciej Melecki

Bogdan Prejs potrafi dosłownie wszystko w wiersz przerobić, gdyż wnikliwie obserwuje najzwyklejsze zdarzenia, uważnie wsłuchuje się w najpowszedniejsze „donosy rzeczywistości”. Co w nich odnajduje? Nieustanne mieszanie się realizmu z groteską, powagi z kpiną, banału z epifanią, pospolitości, która aż zanadto „włazi w uszy i oczy”, z momentami autentycznego uniesienia. Niewątpliwie wielką siłą tej poezji jest umiejętność wydobycia ze zdarzeń i sytuacji pozornie oczywistych ich egzystencjalnej nieoczywistości i znaczeniowej świeżości. Poeta nieustannie przyłapuje świat na gorącym uczynku kłębiących się zdarzeń i znaczeń, ogląda go od takich stron, od których on sam nie może, a pewnie i nie chciałby siebie zobaczyć. Bohaterem wierszy Bogdana Prejsa jest sceptyk, który zdaje się hołdować maksymie: żadnych złudzeń! Stąd demaskatorska werwa, z jaką mocuje się z rzeczywistością, potrzeba dystansu i niezależności w oglądzie i ocenie świata, traktowanie języka jako oręża, ale również azylu, schronu dla tego, co najbardziej własne, znaczące, cenne. Ów sceptyk wystrzega się jednak „oschłości serca”, gdyż niewiele ma w sobie z mizantropa i odludka. Traktuje bliźnich i siebie bez taryfy ulgowej, co nie oznacza bynajmniej braku współczucia i empatii („wrogom kwiaty/ fałszywym przyjaciołom dobre słowo/ przyjaciołom – słowo dobre/ nad wyraz”). Wiersz autora tomu sms do ludożerców rzeczywiście „trafia w sedno. puentuje zgrabnie. uderza celnie”, ale też nieustannie apeluje do naszego oka, ucha, umysłu i serca o czujność wobec wszystkiego, co próbuje nas w biernego konsumenta przerobić, co pragnie wytrawić w nas indywidualność i wrażliwość, co podszeptuje, aby zgodzić się na świat jaki jest, bo innego nie ma i nie będzie. I tu, o dziwo, ukazuje Prejs twarz oburzonego, nieustępliwego ale też zatroskanego (po)nowoczesnego moralisty.

Grzegorz Kociuba

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

piątek, 19 czerwca 2015

O „Demoludach” w „Toposie”

W najnowszym numerze Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” (Nr 3 [142] 2015) „10 zdań o…” książce „Demoludy” piórem Piotra W. Lorkowskiego. Zainteresowanych tego rodzaju „podzwonnym” dla tomu wydanego ponad dwa lata temu w Instytucie Mikołowskim zapraszam do lektury.